Bert Praxenthaler, Herrscher, erstaunt, 2019 Bert Praxenthaler, Herrscher, erstaunt, 2019 Bert Praxenthaler, Herrscher erstaunt, 2019
 
Bert Praxenthaler, Herrscher, erstaunt (alea iacta est), Skulptur aus Lindenholz, polychrom gefasst, 2019

Bert Praxenthaler, Ruler, surprised (alea iacta est), sculpture made of limewood, polychrome painting, 2019